[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Imię
Email
Temat   (reply to 22)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 19 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 153554632743.jpg - (14.26KB , 480x360 , pucipuci.jpg )
22 No. 22
Jak rozkurwić baze kara. Dały mi do myslenia słowa anona z serwera mta, że żeby rozkurwić trzeba by było dodać 9000 cyklopów o wielkości 10mb. Zakładając, że zrobi się to wszystko na tajnych i zamiast dodawania będzie postowało się w określonych fredach potrzeba by było 10 fredów, a w każdym po 1500 dodanych 6mb plików. Zakładając, że każdy fred to jeden anon, czyli potrzeba 10 anonów, zajmie to minimum 8h 21min razem z założeniem fredu, czyli jest takie coś wykonalne.Jedynym problemem byłoby znalezienie 6mb pliku i przerobienie go 15000 razy, ale jeśli to byłby np jpg, to każdy z anonów mógłby we własnym zakresie przerabiać w paincie, co mogło by zając kilka godzin na jednego anona. Oczywiście wszystko da się w jakiś sposób zautomatyzować, przez co raczej każdy z anonów nie musiałby napierdalać wyslij, więc jest to robota wykonalna nawet w jeden dzień. Najlepiej byłoby przeprowadzić takie coś w nocy najlepiej w godzinach 2-10 rano, kiedy wszyscy śpią, bo zawsze ktoś może donieść moderacji co się dzieje. Zostawiam to na przyszłość może któryś z anonów to urzecywistni i rozkurwi ten kurwidołek.
>> No. 23
Czy to ten słynny Raid Według Radzia? Kosmiczna nostalgia
>> No. 24
>>23
ja pierdole, nostalgłem z 8 lat


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com