[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

Imię
Email
Temat   (new thread)
Wiadomość
Plik []
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 21 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 154370610814.jpg - (376.15KB , 1205x1643 , eristown1.jpg )
25 No. 25 hide watch quickreply [Odpowiedź]
5^2 get
jak into synagoga
>> No. 26
Plik 155009064027.jpg - (9.40KB , 184x184 , szalwia to nowe sagex.jpg )
26
>>25
miałem w zakładkach ale wygląda, że zdechło albo inny adres jest


Plik 153554632743.jpg - (14.26KB , 480x360 , pucipuci.jpg )
22 No. 22 hide watch quickreply [Odpowiedź]
Jak rozkurwić baze kara. Dały mi do myslenia słowa anona z serwera mta, że żeby rozkurwić trzeba by było dodać 9000 cyklopów o wielkości 10mb. Zakładając, że zrobi się to wszystko na tajnych i zamiast dodawania będzie postowało się w określonych fredach potrzeba by było 10 fredów, a w każdym po 1500 dodanych 6mb plików. Zakładając, że każdy fred to jeden anon, czyli potrzeba 10 anonów, zajmie to minimum 8h 21min razem z założeniem fredu, czyli jest takie coś wykonalne.Jedynym problemem byłoby znalezienie 6mb pliku i przerobienie go 15000 razy, ale jeśli to byłby np jpg, to każdy z anonów mógłby we własnym zakresie przerabiać w paincie, co mogło by zając kilka godzin na jednego anona. Oczywiście wszystko da się w jakiś sposób zautomatyzować, przez co raczej każdy z anonów nie musiałby napierdalać wyslij, więc jest to robota wykonalna nawet w jeden dzień. Najlepiej byłoby przeprowadzić takie coś w nocy najlepiej w godzinach 2-10 rano, kiedy wszyscy śpią, bo zawsze ktoś może donieść moderacji co się dzieje. Zostawiam to na przyszłość może któryś z anonów to urzecywistni i rozkurwi ten kurwidołek.
>> No. 23
Czy to ten słynny Raid Według Radzia? Kosmiczna nostalgia
>> No. 24
>>23
ja pierdole, nostalgłem z 8 lat


Plik 152477351737.jpg - (39.57KB , 1000x1000 , neu-52695c84bccb6.jpg )
18 No. 18 hide watch quickreply [Odpowiedź]
muzyka thread

postujcie fajne albumy i piosenki
>> No. 19
https://www.youtube.com/watch?v=I23Y5GqdAaM
>> No. 20
>>19
https://www.youtube.com/watch?v=geVYIHOat5o
super podróż kurwo… rip z kasety
>> No. 21
https://www.youtube.com/watch?v=MWSZyvqVPrs


No. 1 hide watch expand quickreply [Odpowiedź]
get 1
13 posty omitted. Kliknij na Odpowiedź, by zobaczyć.
>> No. 15
https://www.youtube.com/watch?v=XVi3kxnZ9h4
to jest ebin

https://www.youtube.com/watch?v=R16r_ZyPvwE
to też

https://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8
a to znam na pamięć mimo że nie znam niemieckiego
>> No. 16
postuję na starożytnym
>> No. 17
sprawdzam
>>17


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  
Wstecz [0] Dalej


www.000webhost.com