[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1759)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 438 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 155198096445.png - (9.43KB , 435x330 , orgonity relatwny.png )
1759 No. 1759
Orgonity z Wątrobą NIĆ ZAPIERDALAJ

8 marca - Odmęty szaleństwa Kłoda i dużo polityczki.

start klasycznie po 0:00 bo gierap pewnie znowu się spóźni

słuchamy prawilnie w Radiu Paranormalium, Radiu DreamTime, RCP Radiu oraz Radiu Dream Time, uprasza się o nie karmienie złego wilka
Expand all images
>> No. 1760
rezerwuje
>> No. 1761
ludzie, nawet tutaj ten rak
>> No. 1765
>>1761
umówmy się, idiokracja
>> No. 1766
>>1759
to rcp dalej jezdzi? [cool]
Nie bijcie… watroba only mode hir xD
>> No. 1767
>>1766
op trolluje bo po pierwszej to jest LCP radio a po drugie chłodna piwnica nie jeździ od paru lat
>> No. 1768
>>1767
smutlem…
>> No. 1770
, rucham psa jak sra., rucham psa jak sra., rucham psa jak sra.
kłod jak zwykle fiu fiu odlot
>> No. 1771
>>1770
brawo AUWuie :3
>> No. 1779
Plik 155346725390.gif - (87.86KB , 640x576 , orgonity.gif )
1779
no panowie widzę że zainteresowanie tym tematem jest odwrotnie proporcjonalne do jego jakości, więc podbiju świeżutkim OCtem, który jest Wątroba exclusive - a jeśli będziecie go zgrywać dorwie was ACTA2 wy jebane polskie zwierzęta


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com