[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1730)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 445 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 154753351827.jpg - (38.31KB , 382x272 , wykop policja zawsze razem.jpg )
1730 No. 1730
>wejdź na karachan
>ta liczba osób, która autentycznie płacze po adamowiczu
>ta liczba osób, która autentycznie niezwykle zajadle broni owsiaka
co się tam odjebało? kiedy licznik moralfagów tak wypierdolił ponad skalę? to jeszcze czany, czy już wykop?
>> No. 1731
no gdzieś tak od 2015 userbase kara i wykopu to jedno i to samo


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com