[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1725)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 445 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 154677798041.jpg - (119.47KB , 1024x768 , 132830184015.jpg )
1725 No. 1725
>udowodnij leginie tajemnice poliszynela, że wons ma moda
>temat usunięty a ty masz bana na 2 dni za foroswanie

karaczan to jakaś kurwa szklana kopuła nieświadomości
Expand all images
>> No. 1726
Odkryłeś Amerykę w konserwach. Jedyny czynnik działający na jego korzyść to to że coś dostarcza i jest tzw. starą ciotą na czanie gdzie większość lurkuje w najlepszym wypadku od syna Chajzera.
>> No. 1727
przecież skandal w sylwestra pisał że wons ma moda
>> No. 1728
>>1726
no właśnie wiadomo nie od dziś, a on udaje głupiego i sie z tym kryje
>> No. 1729
Plik 154684885727.jpg - (111.04KB , 1000x750 , femanka.jpg )
1729
w into kontakt, ale znam wonsa z irca swego czasu jak mieszkał w szopie xD inb4 ciekawe czy wyszedł z tej szopy inb4 gruby,ruszofy,szop tar.gz
>> No. 1738
kiedy to bylo xD
wons to chuj a nie starociota, smiec co dołożył swoje do upadku kara niech zdycha
w sumie niedługo bedzie rok jak mnie tsm nie ma i kurwa bardzo dobrze bo pewnie chuja sie dzialo


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com