[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1675)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 445 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 154435355669.jpg - (156.10KB , 809x1100 , 2d dziewczynka.jpg )
1675 No. 1675
http://karachanorg.blogspot.com/2018/12/no-dobra-jeszcze-nie-po-kryzysie.html
>mam wrażenie, że dałem się zdziadkować albo podszywasz się pod administratora, jeżeli nie rozumiesz dzialania firewalla xD
>Nie dałeś się zdziadkować, tylko jestem średnio technicznym adminem.

przeraża mnie to, że administrator największego polskiego imageboardu w ogóle nie zna podstaw kucowania
>> No. 1676
>>1675
no ale wstał, więc może już dobrze bynie
>> No. 1678
>>1675
nie obchodzi mnie karaczan, bardziej ciekawi mnie co takiego jest w tej dziewczynce że daje mi żelaznego kościeja
>> No. 1680
odnoszę wrażenie że ze starej administracji tam nikogo już nie ma
>> No. 1682
ja jebe, kara niby jeżdzi a ja dalej nie mogę wejść, wyczyściłem dns-y jak pan admin powiedział i nic; kuc ujemny here, płakać mi się chce
>> No. 1686
>>1682
ipconfig /flushdns to protip
>> No. 1687
>>1682
ipconfig /flushdns to protip
>> No. 1720
Powiedzcie dla mnie przy okazji jak to w końcu jest z tym mitycznym Zalgo? Kiedy wysrał się na kara i porzucił to miejsce? Czy to prawda że wyjechał na kucowanie do Aberdeen? Ile % udziałów w kara miała firma Farsze Fungivita?
>> No. 1722
>>1720
>Kiedy wysrał się na kara i porzucił to miejsce?
nigdy, nadal się tam czasem kręci i smrodzi, domena nadal należy do niego
>Czy to prawda że wyjechał na kucowanie do Aberdeen?
nie, on nie ma większego pojęcia o kucowaniu
>Ile % udziałów w kara miała firma Farsze Fungivita?
100%


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com