[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1530)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 436 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 154023002526.jpg - (85.13KB , 710x473 , morda24.jpg )
1530 No. 1530
Witam
co tak nic nie piszą anonki?
>> No. 1531
>>1530
moze niebardzo o czym… takie to anonkowe rzycie…
>> No. 1532
>>1531
>Wątroba
>Odpowiedź po pięciu minutach
Daje do myślenia
>> No. 1535
>>1532
>nie mienie otwartej zakładki z wątrobą 24/7
jestem zawiedzion'd
>> No. 1537
Takie pytanie, może mądre może gupie, nie wiem
Wchodzą anony na jakieś czany, siedzą regularnie? Odpowiedź uzasadnij. I jak tak to jakie?

Tylko Wątroba tutaj, ale nie 24/7, czasem tak se wejde jak mi się przypomni.
>> No. 1538
>>1537
wątroba only - zerkam po pracy zwykle co dzień ale czasem mi się zapomni… tak ze względu na jakieś dziwne poczucie nostalgii za czanami, czy więzi morze…
>> No. 1541
>>1537
Kiwi i lena ale i tam wchodzę coraz rzadziej. Myślę że wszystko co było do przekazania zostało już przekazane, kto się poużalał ten się poużalał, kto się zesrał aż śmierdziało ten się zesrał. Zostaje tylko uzupełnianie treści o nowinki ale to zazwyczaj nic odkrywczego.
>> No. 1544
>>1541
>Myślę że wszystko co było do przekazania zostało już przekazane, kto się poużalał ten się poużalał, kto się zesrał aż śmierdziało ten się zesrał.
niezwykłe odkrycie, takie posty były już 8 lat temu na starym vi
>> No. 1551
>>1541
i dobrze, wypierdalaj


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com