[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1505)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 436 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 153769419553.png - (39.91KB , 800x815 , 127151986665.png )
1505 No. 1505
Wszystkich zainteresowanych informujemy że vichan już wstał i zapierdala z powrotem na rowerku, tym razem bez rudej kurwy i jego przydupasów w administracji
nowy adres to https://vichan.pro
jest to w tej chwili jedny polski chan na którym bezproblemowo mozna postować przez tora:
http://vichandoxxozpvxc.onion
zachęcamy do lurkowania!
Expand all images
>> No. 1506
won
>> No. 1508
to nie legitne vi, wykurwiaj
nie radzę tam komukolwiek postować
>> No. 1509
>>1508
jak piecze rudą kurwę
>> No. 1510
Plik 153806586742.png - (63.25KB , 800x815 , 1513207898382.png )
1510
postuję żeby się nie zgubiło
>> No. 1511
Plik 153813878547.jpg - (227.30KB , 1898x710 , 1w5k8dqi_vichan.jpg )
1511
>>1510
CUCKuryku CUCKuryku adamczyku
>> No. 1512
>>1511
bo każdy kto ma w dupie vichan.PROwokację policyjną jest cuckdamczykiem xD
>> No. 1513
to nie legitne vi, wykurwiaj
nie radzę tam komukolwiek postować


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com