[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1297)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 436 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

No. 1297
chciałbym żeby jakaś loszka przeorała mi anus straponem
>> No. 1299
>>1297
Myślę ze tak tylko sobie wmawiasz żeby uspokoić swe sumienie… odsunąć to wewnętrzne "fe" by moc we względnym spokoju i ze zmniejszonym obrzydzeniem rzebrać o atencje.
Może gdyby był to taki strapon jak w Se7en jakowąś byś tu uzyskał.
>> No. 1824
oferta jest cały czas aktualna


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com